בס”ד

שמחה וניסים

ישנה אפשרות מאוד מיוחדת לרפא את עצמנועל מנת להשיג את המטרות שלנו, לקבל ניסים ולחיות חיים ניסיים.

עושים זאת דרך הגדלת השמחה כל פעם יותר ויותר עד שמגיעים לרמת שמחה גדולה ומהותית שבה משתנה בצורה משמעותית כל חוקיות החיים.

הבורא משגיח על כל בריאה בהשגחה פרטית ממשית. השאלה שלנו היא איך אנחנו משפיעים בכדי שההשגחה הפרטית שאני אקבל מהבוראתהיה יותר על פי רצונותייואף להגיע לרמה שהבוראמשגיח על חייבהשגחה ניסית.

ישנן שתי דרכים עיקריות על פיהם ד’ משגיח עלבריאתו:

1) השגחה טבעית דרך הארה של שם א-לוקים.

2) השגחה ניסית דרך הארה של שם השם.

באופן כללי אם אדם חי בדרגה שבה הוא מגיב למציאות יותר ויותר, מביא לעצמו השגחה טבעית.

אם האדם לוקח אחריות ויוזם מציאות חדשה, מושך לעצמו השגחה ניסיתלחיים שלו.

כשהאדם הולך מעל מה שהוא רואה, חושב ומבין הוא מתקרב יותר להשגחה ניסית

הדרגה הכי גבוה של המציאות זו השמחה. פשוט שמחה.

שתי סיבות עיקריות לעניין זה:

1)אדם שמח שמאמין בהשם, האמונה עצמה מושכת מציאות ניסית ממשית.

2) אדם שמח לא נילחם עם השם, לא מתנגד, יודע מבפנים שכל מה שהשם עושה זה טוב ויותר מזה, יודע מבפנים שהשם יביא לו טוב גלוי גם אם כרגע הוא לא רואה את זה.

הבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו שביודעין ובלא יודעין ליהודי רק הוא בעצמו נותן דין. רק הוא בעצמו קובע בצורה ממשית מה ואיך יקרא לו. איך מתרחש תהליך זה? דרך הדין שהאדם נותן בחיים שלו, דרך התגובות בלב שלו.

אדם שכועס, מקפיד על אחרים וביקורתי משתמש הרבה במידת הדין וזה מה שמביא לעצמו. לעומת זאת אדם שקט, שמח, טוב לב, רואה טוב באחרים ,מביא לעולמו את מידת החסד וזו ההשגחה שמביא לעצמו.

ברגע שהאדם ממש שמח שזה אומר שמבלי להבין פוסק בליבו טוב על כל מה שקורה,מביא לעצמו חסד גדול ומציאות ניסית ממשית.

בתאוריה זה יפה, אבל כל אדם שלומד ומשתדל לשפר את דרכיו יודע שגם אם הוא משתפר, תמיד יש ניסיונות וירידות . הוא יודע שגם אם ממש ישתדל, בקלות יכול ליפול לכעס או לביקורת כלפי מישהו אחר.

חשוב לדעת לא להתרגש מזה כיווןשהנפילות הם בעצם ניסיונות, הם בעצם חלק ישיר של ההתחזקות. זה בדיוק כמו לבנות שרירים.השרירנבנה דרך כוח ההתנגדות, דרך מאמץ ומשקל כנגד.

כך בדיוק תיקון האדם ובמיוחד אדם שרוצה להגדיל השמחה שלו. סביר מאוד להניחשיהיו לו ירידות.  אין שום בעיה עם ירידה, מה שקובע הוא איך האדם מגיב לאחר ששם לב שירד, האם הוא כעס? ביקר? נפל לעצב?, מה הוא עושה? .

אחרי הנפילה, אם מתעוררת אצלו ההבנה שזה היה ניסיון וזה חלק מההתחזקות שלו יתחיל לשיר לרקוד ולשמוח כי הוא רואה שהוא בדרך הנכונה,  אם הוא נופל לעצבות , ביקורת וייאוש הוא מביא לחיזוק של ההשגחה הטבעית.

לכןחשוב לאדם להבין שעבודת השמחההיא עבודה ממשית שצריכים להשקיע בה. יחד עם זה חשוב להבין שאדם שמבין מהו הרווח העצום שהוא מביא לעצמו לחיים שלו, לנשמתו וגם לעבודת השם שלו, ברור לו שכדאי להשקיע בזה מאוד.

בתוך עבודת השמחה ישנן שתי דרגות :

1) דרגה טבעית שנובעת מהמאמצים של האדם להגיע לשמחה גדולה כל פעם יותר ויותר .

2) דרגה ניסית דרך הצדיק (הקשור לשמחה) שיכול לעלות אותו ביתר קלות לדרגת שמחה גדולה יותר בכל פעם.

בגלל שמבינים את גודל החשיבות וגודל המניעות לעבודת השמחה אנו מציעים לשלב בין שני כוחות אלו.

מאמץ טבעי ויומי של האדם להגדיל את השמחה וההשפעה הישירה מרבנו הקדוש, בעל השמחה, הבעל שם טוב הקדוש.

כפי שידוע דרך איגרת הקודש, על ידי שיפוצו מעיינות החסידות וכוחות רוחניים שהבעל שם טוב הקדוש מעורר בכל אדם ואדם,תגיע הגאולה.

הדרגה הכי גבוה של כוחות אלו היא גילוי של דעת שזה בעצם גילוי של שמחה (כי מי שדבוק באמת לבורא שמח כל היום ובכל דבר).

אנו רואים בחוש שאנשים המקבלים טיפול וריפוי דרך רבנו הקדוש להגדלת השמחה עולים עוד ועוד לרמת שמחה גדולה יותר כל פעם מחדש וחיים בחיים ניסיים כל פעם ברמה גבוה יותר.

לרוב האנשים אנו ממליצים קודם כל לקבל ריפוי לדברים שמאוד מפריעים להם א בכדי שיהיו פנויים לעבודת השמחה. ולאחר שמגיעים לתוצאות הרצויות מתמקדים בריפוי המביא לשמחה ויחד עם זה נותנים לו הדרכה מה ואיך לעשות בכדי שגם בכוח העצמי שלו ימשוך עוד ועוד שמחה והשגחה ניסית ממשית לחיים שלו.