תקנון האתר

כל הטיפולים ומוצרים באתר הם טיפולים רוחניים ולא מוגדרים על פי משרד הבריאות כרפואה מוכרת.

כל עניין שקשור למצב בריאותי, אישי ובחירת סוג טיפול/ רפואה הוא משתמש חלה על האדם בלבד.

אין צוות האתר נושא באחריות על תוצאות הטיפול ומצב האדם בכל שלב הטיפול וגם לאחריו.

אין החזר כספי לא על טיפולים ולא על המוצרים.

על כל אדם לבחור תוכנית טיפולים. יש אפשרות לבקש התייעצות על תוכנית טיפולים מותאמת אישית.

האתר ממוקד בלתת טיפולים ולא כולל תמיכה נפשית ועצות נוספות.

כל המידע אשר נדרש על מנת לבקש טיפול או לרכוש מוצר, כתוב בצורה ברורה באתר.

אין אתר מתחייב לענות על כל פנייה מידית.

המוצרים נשלחים אליכם בדואר רשום.

בשליחת המוצר אליכם, תקבלו את מספר הדואר הרשום.

על אחריותכם המעקב אחרי המשלוח.

אדם שנכנס לאחד התוכניות מנויים –  טיפול המשך או אתר השמחה,

נכנס למנוי המתחדש בכל חודש ועל האדם האחריות להפסיק את המנוי מתי שיחפוץ.

אין האתר אחראי על סיום הטיפול. במידה ושכחתם להפסיק את המנוי לא יהיה החזר כספי. 

אנחנו מסורים לעזור לאנשים ושמחים להפיץ את רפואות של רבנו הקדוש אבל לא בכל מחיר.

איננו מעוניינים לקבל אנשים אשר באים, להפיץ הרס ושנאה.

אנשים אשר מראש, לא רוצים לעזור לעצמם ומחפשים להוציא את תסכולם אצלנו

ומעוניינים לתבוע את האתר או את צוות האתר.

טיפול הינו תהליך אשר לוקח זמן.

במידה ואדם רוצה להמשיך או לא להמשיך את הטיפול, האחריות היא עליו בלבד.

האתר אינו לוקח שום אחריות.

תקנון זכויות יוצרים, אחריות ותנאי שימוש לאתר אינטרנט "אתר השמחה של הבעל שם טוב"

 • השימוש באתר "אתר השמחה של הבעל שם טוב" שכתובתו הינה www.bstov.com על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר והתייחסות לתוכן המוצע בו יהוו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • כל הזכויות שמורות וכל התוכן באתר www.bstov.com הינו רכושו הבלעדי של "אתר השמחה של הבעל שם טוב" וכל שימוש בתוכן או העתקתו תגרור תביעה משפטית לפי חוק הגנת זכויות היוצרים.
 • האתר מוצע לגולשים כמו שהוא. "אתר השמחה של הבעל שם טוב" לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתוכן האתר ובצורכי המשתמש באתר.
 • כל המידע המוצג באתר הינו בגדר מידע בלבד והגולש באתר אשר ישתמש בו לצורך פרטי או עסקי יישא בכל האחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצג באתר.
 • "אתר השמחה של הבעל שם טוב" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לגולש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר או במידע המוצג בו וכן לרבות יישומי אינטרנט המותקנים באתר.
 • אין לפרש קישורים, שירותים, מדריכים וכל תוכן אשר מוצע באתר כאסמכתא (גושפנקה), אישור או המלצה לביצוע פעולות מסוג כלשהן אשר מומלצים ומוסברים באתר.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • אין לפרסם את האתר או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פגוע בבעלי האתר, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים באתר.
 • בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בתוכן האתר או אי עדכון בתוכן לעומת חוקים ופרסומים בכתבים הרשמיים של מדינת ישראל, ייחשב לנכון התוכן אשר מופיע לפי הרישומים בכתב החוקים של מדינת ישראל ולא כפי שמופיע באתר.
 • במידה והגולש/משתמש באתר ומצא מידע או קישור או מדריך אשר המידע בו לא נכון, לא קשור או שצריך להוסיף מידע מסוים, נשמח שתיידע את "אתר השמחה של הבעל שם טוב" בנושא.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • התמונות באתר שייכות כחוק לאתר "אתר השמחה של הבעל שם טוב" וצולמו/נרכשו/עוצבו ע"י "אתר השמחה של הבעל שם טוב" ואסור לאף אדם או גורם להעתיק, להוריד, לשמור ולעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מ- "אתר השמחה של הבעל שם טוב".
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר "אתר השמחה של הבעל שם טוב".
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.