תיקון הנפש ותיקון הנשמה
בדרך ממש כללית נסביר את המושגים האלו ובעיקר נמקד אותם להבנה לריפוי והשגת מטרות באתר מי
שירצה ללמוד מושגים אלו צריך להיכנס לספרי קבלה וחסידות וגם לקבל הוראה מרב שבאמת מבין העניין
כמו שהסברנו באתר הריפוי של הבעל שם טוב הקדוש במקבליo בו בזמן מעבר לטיפול המבוקש תיקון הנפש.
קודם כל נבין בכלל מה זה נפש מה זה נשמה. חלקים אלו הם לא באמת מופרדים אבל לצורך תיקון עבורינו
למודעות שלנו הם ממש מופרדים וכל חלק הוא עולם אחר לגמרא גבוה מעל גבוה. המקובלים אומרים שבדור
שלנו מאיר אצלינו רק הארה של הארה של הנפש. כלומר שאפילו הנפש החלק הכי תחתון גם מחוץ למודעות
שלנו
כמו שכתוב בגמרא ובעיקר בספרי קבלה וחסידות קומת הנפש שלנו (הכוח הא-לוקי המחייה אותנו מחולק
כביכול בחמש קומות הנמוכה מכולנו זה הנפש והאמצעית זו הנשמה. בגדול הנפש הוא החלק שאנחנו בעיקר
מכירים שזה את הגוף ורוב הרגשות ומחשבות שלנו. הנשמה הוא החלק המחשבתי טהור שלרוב בכלל לא
מודעים ממנה כי זה חלק שלנו שכבר מחובר ממש לא-לוקות להבין קצת העניין הנשמה לפני שיורדת לעולם
הזה בוחרת כל ההתרחשויות שיהיו לנו הגוף חברים הורים תאונות מוות וכ"ד לצורך תיקון שלה. לנו בחוויה
נפשית שלנו ממש לא רוצים חלק גדול ממה שקורה לנו אבל בהסתכלות אחורה יכולים להבין שדווקא מכל
מני קשיים שעברנו גדלנו התחזקנו. כלומר גם החלק הנפשי שלנו שבאמת מתבונן יכול להגיע בצורה
מסוימת לדרגה של הנשמה שרק רוצה תיקון וגילוי א-לוקות בעולם
בשורש גם הנפש וגם הנשמה וכל חלק מהקומה לא צריכה שום תיקון אבל נשמות ישראל שהיו חלק פעיל
למחשבת הבריאה החליטו והסכימו לעבור צמצום חושך העדר של אור בכדי לפעול דרך החושך הזה בריאה
חדשה שזה אור מתוך חושך וכך לאחד המימד של גבול ואין סוף כאחד
בסופו של דבר המימד של הנשמה מימד שלנו שמחובר לא-לוקות הוא מעל לחלוטין לכל מה שמתרחש בעולם
הזה והתפקיד שלו זה לעזור לנפש לבנות כלי בכדי שהיא הנשמה תוכל להתגלות במימד שלנו של הנפש
הנפש צריכה להיכנס כל פעם למצבים של חושך ומשם להפוך אותם לאור וכך בונה השטח להתגלות של
הנשמה. בגלל זה כל הקשיים ומחלות ובעיות שהאדם עובר יום יום אפילו שיש לו כביכול הכל תמיד יהיה לו
התמודדות
רבנו הקדוש הבעל שם טוב הקדוש מייסד החסידות שהיא האור הכוח וההדרכה לגאולה האמיתית והשלימה
ירד החלק הכי עליון של התורה הקדושה שדרכו מאפשר לכל אדם בצורה פשוטה דווקא דרך הכי נמוך של
הנפש להתחבר ולהאיר כאן לא רק הנשמה אלא אפילו היחידה החלק הכי גבוה שלנו שהוא א-לוקות בגילוי
ממש
אחד הדברים שגילה ונתן כוח בכדי שיהיה אפשרי ממשית שאדם רגיל במקום שהוא עומד בהחלטה נפשית
שלו יכול אפילו לשנות החלטות שנשמתו החליטה למרות שכוח הנשמה היא מיליוני פעמים יותר חזק מהנפש.
אחד הדברים הפשוטים והמפורסם זה שמחה לחוות הכל כטובה הכל טוב מהשם וכך להפוך הכל תוך רגע
ממש
לימד גם שמאז שהוא יגיע לעולם תיקון הנפש לא חייב להיות דווקא דרך חושך אלא בעיקר אור ושמחה
בגלל זה תיקון הנפש המיוחד דרך רבנו הקדוש שלאט לאט מביא את האדם לברוא מציאות דרך שמחה וטוב
גלוי
בו בזמן קיים אפשרות לעשות תיקון גם לנשמה בכדי שתחליט מחדש להעביר הלימוד של הנפש דרך חוויות
טובות ושמחות
כמו שאמרנו כל טיפול באתר יש לו אוטומטי גם תיקון הנפש. תיקון לנשמה מופיע בקטגוריה "טיפולים"
דבר אחרון נענה על שאלות ששואלים הרבה פעמים ומפריעות לאנשים להתקדם
למה עולה כסף הטיפול?
כסף בשורשו הוא מקושר לחלק גבוה בנשמת אדם בגלל זה בגשמיות העולם הכל מסתובב סביב כסף. שאדם
משלם עבור טיפול שלו מקשר חלקים גבוהים של נשמתו וכך יוצר כלי לאור וריפוי שהוא מקבל
למה צריך את האתר? לא יכול להדליק נר לצדיק לבקש שימליץ טוב עלי?

ברור שתפילה לשם ובעיקר התחברות לצדיקים שמתפללים הוא עיקר העניין עד כדי כך שלפחות מתפלל כל
יהודי שלוש פעמים כל יום. אבל לפעמים זה לא מספיק צריך כלים נוספים . לכל יהודי יש חלק מהתורה
שהוא צריך לגלות בעולם לכל יהודי שליחות מיוחדת רק לו. השם ברא עולם שצריכים אחד לשני בשביל לאכול
לעבוד וגם לרפואה. אדם שמסתדר לבד באמת לא צריך אותנו אבל אדם שיש לו בעיות באמת צריך אותנו אם
הוא באמת רוצה לפתור הבעיות שלו
אם זה באמת משהו רוחני ומהבעל שם טוב הקדוש למה זה לא מיידי?
בעולם הזה כמו שלמדנו עולם שנאיר הנפש זה עולם של חוויה של תהליך שחידוש עצום שיוצא אור מן החושך
לכן להבין זה מיידי להשתנות לוקח זמן. נכון שדרך האתר אפשר להגיע למטרות ב"ה שאי אפשר להגיע
בדרכים אחרות וגם לרוב הרבה יותר מהר אבל תלוי בהרבה גורמים מגודל המשמעות שיש בעיה מסוימת
לאדם מסוים לחוב שיש לאדם מסוים אופי שלו לנפש שלו ….