שלבים  לטיפול באתר כל אדם בתכנית צריך לבקש כמה פעמים ביום בקשה להגדלת הפרנסה, מעבר לכך צריך לבקש כמה פעמים ביום טיפול ממוקד על פי השלבים שנמצאים בלימוד הקורס  חשוב לזכור שהקורס נישאר פתוח ארבעה חודשים ואחרי זה ייסגר כמו כן רק האדם הרשום שקנה ה קורס יקבל טיפול באתר.בקשת הטיפול עובד בפשטות על פי […]

אכמה טיפולים שרוצה ומתי שרוצה ללא הקורס ליצירת שפע ם זו).

כניסה לרשומים